Information om Multikontingent

Multikontingent i Bøgebjerg IF giver mere idræt for pengene.

I Bøgebjerg IF er det muligt at dyrke følgende idrætsgrene: Badminton, skumtennis, bordtennis, fodbold, håndbold, volleyball, indoor cycling, løb, senioridræt, muskeltræning, yoga, og forskellige gymnastikhold.

Tidligere har man i foreningen betalt et fast årligt kontingent for hver af de idrætsgrene, man har tilmeldt sig, og for mange afdelingers vedkommende skulle dette kontingent betales ved sæsonens start – dvs. at mange familier har skullet af med rigtig mange penge omkring 1. sept., hvor mange idrætsgrene starter. Det vil vi prøve at løsne lidt op for ved at give et tilbud om at betale multikontingent; dvs. at man frit og ubegrænset kan dyrke samtlige idrætsgrene i Bøgebjerg IF for én og samme pris! Det skal dog siges, at det selvfølgelig stadig er muligt at betale et helt traditionelt kontingent for de enkelte idrætsgrene.

Køb af Multikontingent.

Multikontingentet købes på hjemmesidens halbooking under én af de afdelinger, hvori du ønsker at dyrke din sport. Derefter kontaktes formand eller kasserer for de øvrige idrætsgrene, som du ønsker at deltage i. Hvis der er problemer med tilmelding eller betaling kan Helle Clausen kontaktes på mail hecl@fmk.dk eller telefon 51158479.

Multikontingentet vil for de forskellige aldersgrupper være følgende:

0 – 8 år:              75 kr./måned

9 – 14 år:            100 kr./måned

15 – 24 år:          150 kr./måned

25 – 64 år:          175 kr./måned  

+ 65 år:               150 kr./måned        (inkl. førtidspensionister)

Juli måned er kontingentfri for alle!

Kontingentopkrævning:

Betalingen foregår som et automatisk træk på din konto hver den 1. i måneden, efter du har tilmeldt den til PBS. Ved opstart den første gang er der intet administrationsgebyr, men ved en evt. pause opkræves der et gebyr på 150 kr. til administration. Ved tilmelding er der en binding på 6 måneder, og kan først opsiges 15 dage før udløb. Efter bindingsperioden vil medlemskabet være gældende for 1 måned af gangen og kan opsiges 15 dage før udløb. Når du bliver for gammel til aldersgruppen, bliver du automatisk rykket op i næste gruppe.

Generelle regler for Multikontingent:  

I de afdelinger hvor der er turneringshold (håndbold, fodbold og badminton), er der en binding på en halv sæson, idet træneren skal vide, om der er spillere nok til turneringskampene i løbet af sæsonen.

Opsigelse:

 

Ønsker du at ophøre som multikontingentbruger, skal du sende en mail til Helle Clausen (hecl@fmk.dk) senest den 15. i måneden. Dernæst stopper betalingen til den 1. i næste måned. Forudbetalt medlemskab kan ikke refunderes ved fx sygdom, ferier, graviditet, skader og lign. Hvis man bliver alvorligt skadet, således at man ikke kan dyrke nogen af de tilmeldte idrætsgrene, kan man sætte sit multikontingent på pause, hvis det strækker sig over en længere periode. Dette kan ske efter nærmere aftale med Helle Clausen


Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Bøgebjerg IF. Klik på logoet for at bestille et benzinkort.