Lokaler

Hallen:

Hallen kan rumme mange forskellige arrangementer, som
turneringer, møder, messer, koncerter, fester og andre kulturelle
og sportslige tiltag
Hallen har plads til 720 spisende gæster.

Cafeteria:

Cafeteriet har plads til 100 spisende gæster i det ca. 110 m2
store lokale. Der er mulighed for at dele lokalet op således, at
man henholdsvis kan være 70 personer i det ene rum og 30
personer i det andet.

Mødelokale:

Mødelokalet på ca. 30 m har plads til 25 personer.