Information om Multikontingent

Multikontingent i Bøgebjerg IF giver mere idræt for pengene.

I Bøgebjerg IF er der mulighed for at købe multikontingent. Det betyder, at man betaler en fast månedlig pris, og så kan man frit og ubegrænset dyrke samtlige idrætsgrene i Bøgebjerg IF. Det skal dog siges, at det selvfølgelig stadig er muligt at betale et helt traditionelt kontingent for de enkelte hold.

Køb af Multikontingent.

Multikontingentet købes nederst på denne side. Når du har købt multikontingent, kan du tilmelde dig de ønskede hold uden at det koster dig noget. Hvis der er problemer med tilmelding eller betaling, kan Helle Clausen kontaktes på mail hecl@fmk.dk eller telefon 51158479.

Multikontingentet vil for de forskellige aldersgrupper være følgende:

0 – 8 år:              100 kr./måned
9 – 14 år:            125 kr./måned
15 – 24 år:          175 kr./måned
25 – 64 år:          200 kr./måned  
+ 65 år:               175 kr./måned        (inkl. førtidspensionister)

Kontingentopkrævning:

Ved køb af multikontingent indtaster du dit kortnummer. Herefter bliver den månedlige betaling automatisk trukket på dit kort. Ved opstart den første gang er der intet administrationsgebyr, men ved en evt. pause opkræves der et gebyr på 150 kr. til administration. Ved tilmelding er der en binding på 6 måneder, og kan først opsiges 15 dage før udløb. Efter bindingsperioden vil medlemskabet være gældende for 1 måned af gangen og kan opsiges 15 dage før udløb. Når du bliver for gammel til aldersgruppen, bliver du automatisk rykket op i næste gruppe.

Generelle regler for Multikontingent:  

Ud over bindingen på minimum 6 måneder gælder det også, at man er bundet af multikontingent, så længe det/de hold man er tilmeldt, har sæson.

Opsigelse:

Ønsker du at ophøre som multikontingentbruger, skal du sende en mail til Helle Clausen (hecl@fmk.dk) senest den 15. i måneden. Dernæst stopper betalingen til den 1. i næste måned. Forudbetalt medlemskab kan ikke refunderes ved fx sygdom, ferier, graviditet, skader og lign. Hvis man bliver alvorligt skadet, således at man ikke kan dyrke nogen af de tilmeldte idrætsgrene, kan man sætte sit multikontingent på pause, hvis det strækker sig over en længere periode. Dette kan ske efter nærmere aftale med Helle Clausen.

 

Selvom du har Multikontingent skal du stadig tilmelde dig de hold du vil deltage på. Du bliver så bare ikke trukket noget.